Kontakty

Botanický ústav Akademie věd ČR, v.v.i
Správa Průhonického parku
Zámek 1
252 43 Průhonice
Tel. 271 015 211, Tel., fax: 267 750 346
Email:

Správa Průhonického parku
Ing. Ivan Staňa
Email:

Propagace a vztah s veřejností
Ing. Barbora Kačmáčková
Email:

Genofondové sbírky a Botanická zahrada
RNDr. Pavel Sekerka
Email:

Rytířský sál – Konferenční a společenské centrum
Ing. Dalibor Matušinský
Email:
 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: