Contacts

The Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic (ASCR)
Zámek 1
252 43 Průhonice
phone + fax: 267 750 346
e-mail:

Pruhonice Park Management
Ing. Ivan Staňa
e-mail:

Public Relations
Ing. Barbora Kačmáčková
e-mail:

Botanical Gardens and the Genetic Resource Collection
RNDr. Pavel Sekerka
e-mail:

The Knights’ Hall and Conference Centre in the Chateau
Ing. Dalibor Matušinský
e-mail:
 


photography by: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

design by: 

Markéta Tichá 

made by: