Návštěvnické okruhy

I. Základní okruh: 1,5–2 hodiny, délka okruhu 2,5km

mapa okruhu
ke stažení

Okruh vede od zámku kolem Podzámeckého rybníka, pod Alpinem až na Hlavní vyhlídku a lučními partiemi zpět k zámku. Tento okruh doporučujeme hlavně v době květu rododendronů, kterých je nejvíce v okolí Chotobuze a Hlavní vyhlídky. Zlatým hřebem trasy je pohled na zámek z Hlavní vyhlídky.

Doporučené odbočky

  • na jaře (květen–červen) – Botanická zahrada na Chotobuzi
  • celoročně – vyhlídková věž Gloriet
  • celoročně – Hlavní vyhlídka

 

 

 

II. Hlavní okruh: 3–4 hodiny, délka okruhu 5 km

mapa okruhu
ke stažení

Okruh vede nejzajímavějšími partiemi 1. části parku a pokračuje do 2. části parku, bývalé Obory. Je zajímavý celoročně, prochází pod Alpinem, na Hlavní vyhlídku, rozsáhlými lučními podél potoka Botiče, po hrázi rybníka
Labešky s Českou chaloupkou a lesními partiemi Boháčku zpět k zámku.

Doporučené odbočky

  • na jaře (květen–červen) – Botanická zahrada na Chotobuzi
  • celoročně – vyhlídková věž Gloriet
  • celoročně – Hlavní vyhlídka
  • celoročně – Jeřábkovy potoky, romantické údolí meandrujícího Dobřejovického potoka

 

 

 

III. Vyhlídkový okruh: 5–6 hodin, délka okruhu 10km

mapa okruhu
ke stažení

Okruh vede od zámku, prochází všemi zajímavými partiemi až do nevzdálenějších míst v bývalé Oboře u rybníka Bořín a vede na všechny vyhlídky v parku.

Doporučené odbočky

  • na jaře (květen–červen) – Botanická zahrada na Chotobuzi
  • celoročně – vyhlídková věž Gloriet
  • celoročně – hráz rybníka Labešky sČeskou chaloupkou

 

 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: