Návštěvní řád

 

V parku není dovoleno:

 • vstupovat mimo cest do porostů, luk a do míst se zákazem vstupu
 • volné pobíhání psů
 • chytání ryb
 • koupání, lyžování, sáňkování a bruslení
 • jezdit na koni a s koňskými povozy
 • jezdit na kole
 • poškozovat a zcizovat vybavenost parku a objekty
 • znečišťovat park, hlučně se chovat, tábořit
 • vjíždět veškerými vozidly
 • poškozovat a zcizovat rostliny
 • rušit a lovit živočichy
 • manipulovat s vodohospodářskými zařízeními
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • bez povolení fotografovat a filmovat v našich exteriérech, kromě běžného turistického fotografování
 • provádět jakoukoli další činnost vedoucí k poškození parku
 • používat drony za účelelm filmování a fotografování bez souhlasu Botanického ústavu AVČR

 

  Plné znění návštěvního řádu:


 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: