Pronájmy prostor

Průhonický park, Malé a Velké zámecké nádvoří

Ve vymezených partiích Průhonického parku, v prostoru Malého a Velkého zámeckého nádvoří lze pořádat různé kulturní, společenské, prezentační a firemní akce. Pronájem ploch pro tyto účely je třeba v dostatečném časovém předstihu projednat se Správou Průhonického parku.

Kontakty:

Ing. Ivan Staňa
tel. + fax: 267750346
mobil: 602 301 653
E-mail:

Ing. Barbora Kačmáčková
tel: 271015153
fax: 267750346
mobil: 602 305 616
e-mail:  


Průhonický zámek

více na: Konferenční centrum v zámku


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: