Průvodcovská služba

Průvodce parkem lze objednat (v jarních měsících alespoň se 14 denním předstihem)

  • písemně: Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice
  • faxem: 267 750 346
  • e-mailem:


Cena za průvodcovskou službu je 500,- Kč za skupinu, prohlídka trvá cca 1 – 1,5 hod.
 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: