Botanická zahrada a genofondové sbírky Chotobuz

Botanická zahrada Chotobuz byla založena 1. ledna 1963. Od počátku své existence se zaměřuje na vytváření studijních a expozičních sbírek, které podchycují vývoj zahradního šlechtění vybraných i variabilitu planých populací vybraných rodů a uchování jejich genofondu.

Zahrada byla až do poloviny devadesátých let nepřístupná veřejnosti a sloužila pouze k uchování genofondů a výzkumu. V roce 1994 byla otevřena architektonicky ztvárněná expoziční zahrada o rozloze 3,5 ha ve které se můžou návštěvníci seznámit s expozicemi věnovanými jednotlivým rodům v reprezentativním výběru.

 

Sbírky

Nejvýznamnější sbírkou jsou kosatce, jejichž kolekce patří k největším v Evropě. Je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. Základem sbírky jsou především bradaté kosatce (Iris barbata hort.), návštěvníci však mají možnost se seznámit také se zahradními odrůdami kosatců sibiřských (Iris sibirica cv.), kosatců žlutofialových (Iris spuria cv.) i zajímavými botanickými druhy kosatců.

Přehled pěstovaných rostlin

 

Kulturní růže patří ke druhé nejpočetnější sbírce. Na jednotlivých expozičních záhonech si můžete prohlédnout historické, popínavé a keřové růže i bohatou kolekci polyantek, čajohybridů a miniaturních růží. Sbírka bude postupně doplněna také o botanické růže, které jsou dosud ve veřejnosti nepřístupné části zahrady.

Přehled pěstovaných rostlin

 

 

Sbírka pivoněk představuje jak původní botanické druhy tak i cenné historické odrůdy a hybridy bylinných pivoněk.

Přehled pěstovaných rostlin

 

Na tradici Průhonického parku navazuje reprezentativní kolekce pěnišníků. Obsahuje zástupce většiny pěstovaných skupin pěnišníků – opadavé azalky, poloopadavé azalky a velkolisté stálezelené pěnišníky. Výsadby jsou doplněny o další rostliny z čeledi vřesovcovitých.

Přehled pěstovaných rostlin

 

Návštěvníci si můžou též prohlédnout ucelenou kolekci denivek, ve které jsou jak původní botanické druhy pocházející z expedičních sběrů BÚ v Koreji, druhy, které se pěstují jako zelenina a koření i okrasné zahradní denivky včetně zajímavých novinek.

Přehled denivek naleznete zde

 

Na expoziční zahradě si můžete též prohlédnout výběr z nejzajímavějších zahradních odrůd leknínů.

 

Akce pro veřejnost

Během sezóny jsou v zahradě pořádány akce pro veřejnost, které mají za cíl seznámit návštěvníky s pěstovaným sortimentem rostlin.

Přehled akcí naleznete v Kalendáři akcí

Jak nás najdete

Veřejnosti přístupné expozice leží na východě Průhonického parku, přístup do zahrady pro veřejnost je možný pouze z Průhonického parku.

odkaz na Google Maps

 

Dendrotéka

Dendrologická kusová sbírka Botanického ústavu Akademie věd ČR vznikala řadu let a svým rozsahem 2659 položek se řadí mezi tři největší na světě.

Jejím základem byla soukromá sbírka pana Miroslava Kučery.

Sbírka se skládá ze 4 samostatných skupin:

 1. Dendrotéka I. – Gymnospermae – Nahosemenné
  Obsahuje semena a šišky nahosemenných dřevin. Současný stav je 1996 položek.
   
 2. Dendrotéka II. – Angiospermae - Krytosemenné
  Obsahuje semena a plody listnatých dřevin. Současný stav je 287 položek.
   
 3. Dendrotéka III. – Xylotéka
  Obsahuje vzorky dřeva o rozměrech 9x15x1-3 cm, řezy radiální, tangenciální a horizontální.
  Současný stav je 500 položek.
   
 4. Dendrotéka IV. – Obsahuje vzorky kůry listnatých a jehličnatých dřevin o rozměrech 16 x 21 cm.
  Současný stav je 27 položek.

Sbírka slouží ke studijním účelům, šišky, semena a plody, dřevo i kůra jsou důležitým rozpoznávacím znakem pro určování jednotlivých taxonů.
 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: