Filmování a fotografování

V Průhonickém parku je povoleno bez poplatku pouze běžné návštěvnické fotografování a filmování.

Využití našich exteriérů k pořizování soukromých fotografií a fotografování (filmování) pro komerční účely malého rozsahu je zpoplatněno - cena 1000,- Kč/hodina. 

Fotografování svateb konaných mimo areál Průhonického parku a zámku je zpoplatněno - cena 500,- Kč.

Pokud chcete využít unikátní scenerie Průhonického parku pro fotografování a filmování ke komerčním účelům, za použití techniky a štábů, nabízíme vám možnost pronájmu našich lokací. V rámci pronájmu nabízíme dle možností i další služby jako např. vyhrazení vybrané lokace, přípojky elektro a voda, vjezd filmové techniky, parkování, apod.

Filmování a fotografování je třeba v dostatečném časovém předstihu projednat se Správou Průhonického parku.

 

Kontakty:

Ing. Ivan Staňa
tel: 267750346
mobil: 602 301 653
E-mail:

Ing. Barbora Kačmáčková
tel: 271015153
mobil: 602 305 616
E-mail:  


 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: