Kostel

Románský kostelík Narození Panny Marie je nejstarší památkou průhonického zámeckého areálu. Byl postaven zároveň s tvrzí a byl vysvěcen v roce 1187 pražským biskupem Jindřichem Břetislavem, synovcem krále Vladislava.Při pozdější přestavbě byla zbourána románská apsida a kaple prodloužena o gotickou přístavbu. V roce 1890 byly na stěnách objeveny gotické lieární fresky z 1. pol. 14 století.

Hlavní křídlový oltář zachycuje výjevy ze života Panny Marie a pochází z konce 15. století z dílny Mistra Vejprnického oltáře. V kapli je umístěna kopie tohoto díla, originál je uložen ve sbírkách české gotiky v Národní galerii v Praze.

 
Kostel narození Panny Marie   Interiér kostela

 

 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: