Rostliny Průhonického parku

Sbírka domácích a cizokrajných dřevin patří svým rozsahem a složením mezi nejvýznamnější u nás. Dnes představuje celkem 1606 položek, v počtu taxonů převažují dřeviny listnaté (1264) nad jehličnatými (342). Kromě dřevin zde můžeme najít ještě 227 taxonů trvalek.
Obě skupiny dřevin se liší svým využitím podmíněným jejich různou morfologickou stavbou, stanovištními nároky, ale i estetickým působením. I přes svůj nižší podíl ovlivňují jehličnany výrazně charakter mnoha partií Průhonického parku. Po stránce dendrologické můžeme obdivovat řadu krásných starých exemplářů domácích dřevin, zejména dubů, borovic, lip a jilmů, ale především bohatství použitých cizokrajných dřevin mírného pásma severní polokoule a Středomoří. Umožňují nám vnímat nejen jejich krásu a exotičnost, ale přinášejí i poučení o jejich vlastnostech a možnostech pěstování v našich podmínkách.
Z cizích dřevin vynikají početné sortimenty druhů a kultivarů dubů, javorů, smrků, jedlí, borovic, cypřišků, jalovců, tújí, skalníků, zimolezů, kalin a především rododendronů, jimiž je park proslulý.

K nim se pak řadí mnohé unikáty:

Jehličnany

   
Borovice Heldreichova
(Pinus heldreichii 'Smidt')
  Borovice žlutá
(Pinus ponderosa)
  Cypřišek Lawsonův
(Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca')

   
Hlavotis peckovicový
(Cephalotaxus harringtonii)
  Jedlovec kanadský
(Tsuga canadensis 'Pendula')
  Kryptomerie japonská
(Cryptomeria japonica)

   
Metasekvoje tisovcovitá (čínská) (Metasequoia glyptostroboides)   Smrk Brewerův
(Picea breweriana)
  Smrk ztepilý
(Picea abies  'Formánek')

   
Smrk ztepilý
(Picea abies 'Silva Tarouca')
  Smrk ztepilý
(Picea abies 'Virgata')
  Tis japonský
(Taxus cuspidata 'Nana')

   
Toreja japonská
(Torreya nucifera)
  Túje korejská
(Thuja koraiensis)
  Zeravinec japonský
(Thujopsis dolabrata)

Listnáče

   
Arálie ostnitá
(Aralia spinosa)
  Bělas viržinský
(Chionanthus virginicus)
  Bříza Maximovičova
(Betula maximowicziana)

   
Buk Englerův
(Fagus engleriana)
  Buk lesní (Fagus sylvatica 'Atropunicea' + 'Zlatia')   Buk lesní
(Fagus sylvatica 'Cochleata')

   
Buk lesní
(Fagus sylvatica 'Rohanii')
  Dekaisnea Fargesova
(Decaisnea fargesii)
  Dřín květnatý
(Cornus florida)

   
Dub červený
(Quercus rubra 'Aurea')
  Dub sametový
(Quercus velutina 'Albertsii')
  Fotergila větší
(Fothergilla major)

   
Hortenzie Bretschneiderova (Hydrangea heteromalla 'Bretschneideri')   Hroznovec hroznatý
(Exochorda grandiflora)
  Javor červený
(Acer rubrum)

   
Javor habrolistý
(Acer carpinifolium)
  Javor mléč
(Acer platanoides 'Stollii')
  Magnólie přišpičatělá
(Magnolia acuminata)

   
Mákie amurská
(Maackia amurensis)
  Rododendron
(Rhododendron × mixtum)
  Rododendron
(Rhododendron 'Ledikanense')

   
Růže galská
(Rosa gallica)
  Sazaník plodný
(Calycanthus fertilis)
  Šeřík japonský
(Syringa reticulata)

   
Tavolník japonský
(Spiraea japonica 'New Pruhonice')
  Trnovník Hartwigův
(Robinia hartwigii)
  Třešeň Sargentova
(Cerasus sargentii)

Zmarličník japonský
(Cercidiphyllum japonicum)


   Seznam rostlin Průhonického parku 

 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: